WebSurvey


Av: Antera Norge AS  

WebSurvey er EWAT CMS sin modul for å samle inn data fra besøkende av ditt nettsted. Man kan bruke WebSurvey til å lage spørreundersøkelser, konkurranser, samt foreta markedsundersøkelser.

Ønsker du å gjøre omfattende undersøkelser via Internett? Eller kanskje du ser verdien i engasjerende konkurranser? WebSurvey gjør jobben.

All data samles i en database som man igjen kan eksportere fra hvis man ønsker å bruke informasjonen i andre programmer (som for eks. MS Excel).
 


Noen av funksjonene i WebSurvey:


Kraftig funksjonalitet for å lage en rekke forskjellige felttyper


Man kan opprette en rekke forskjellige felttyper i WebSurvey, nedenfor ser du noen av typene:

  • Tekstfelt med mulighet for min. og max. lengde på svar.
  • Tall med mulighet for min. og max. verdi.
  • Skala med inntil 250 verdier.
  • Valg i form av knapper, rullgardin eller liste (med inntil 250 ulike verdier).
  • Avkrysningsspørsmål, med inntil 20 ulike svaralternativer og mulighet for å velge min. antall som skal krysses av.
  • Opplasting av filer, med mulighet for å velge spesifisere gyldige filtyper og sette min. og max. størrelse.


Verktøy for håndtering/visning av svar


Man får enkelt oversikt over svar på de ulike spørreundersøkelsene gjennom visning i liste eller bla modus. Filer vises om mulig med forhåndsvisning direkte i EWAT (zoom funksjon for bilder), hvis de ikke kan vises genereres det et ikon som brukeren enkelt kan klikke på for å laste ned filen.


Mulighet for tilbakemelding på e-post

Hvis man ønsker dette kan det sendes kopi av besvarelser både til deltageren og til en forhåndsdefinert e-postadresse.


Verktøy for eksport av data


WebSurvey inneholder eksporteringsfunksjoner for data slik at man enkelt kan analysere dem i andre programmer som f. eks. Excel eller SPSS Lisrel.


Tidsstyrt aktivering/ deaktivering

Man kan tidsstyre en spørreundersøkelse ved å velge aktiverings- og deaktiveringstidspunkt.

Last ned brosjyre Gå til partnerportalen Søk på ewat.no
  • Ingen nye artikler...
Besøk oss på Facebook

Motta vårt nyhetsbrev

Meld på Meld av


Brukernavn:

Passord:


Send meg nytt passord